Opis i specyfikacjaProducent: PŁATNERZE (WS881001)

Materiał: wysokiej jakości gruba bawełna

Długość pełna: 177 cm

"Sparta (gr. Σπάρτη Spártē, Λακεδαίμων Lakedaímōn, Lacedemon) – starożytne miasto oraz terytorium polis w południowej Grecji, na półwyspie Peloponez, główny ośrodek miejski Lakonii.
Nowożytną Spartę zamieszkuje około 32,2 tys. Ludzi (stan z roku 2011). Miasto jest stolicą prefektury Lakonia. W jego granicach leży też bizantyńskie i przeciętniewieczne miasto Mistra, wymieniane przez listę światowego dziedzictwa UNESCO, z ochotą odwiedzane poprzez turystów. Pobliskie, bogate przyrodniczo, urozmaicone geologicznie i niebanalne widokowo, rozległe i wyniosłe pasmo górskie Tajgetu, przyciąga amatorów wędrówek.
Wg starożytnej tradycji Sparta istniała już w epoce mykeńskiej; jednym z jej władców miał być Menelaos. Pozostałości miasta z tego okresu nie pozostały jednak dotąd odnalezione.
Początki Sparty ustala się na XII-XI wiek p.n.e., kiedy Dorowie zaczęli się osiedlać w Lakonii. Przybyli na tereny Lakedaimonu około 1000 roku p.n.e. W IX wieku p.n.e. Łączą się cztery osady (obai), min. Pitana, w dolinie rzeki Ewrotas tworząc miasto Spartę. W latach późniejszych załączona zostaje piąta wioska, Amyklaj. W VIII-VII w. P.n.e. Sparta wyłoniła się jako znacząca potęga militarna. W latach 730-710 p.n.e. Spartanie zajęli sąsiednią krainę Mesenię, a jej ziemie podzielono między Spartan z wyłączeniem grupy tzw. Partheniai, czyli urodzonych ze Spartanki i ojca nie-Spartanina. Około roku 706 p.n.e. Właśnie partheniai opuścili Spartę i w południowej Italii założyli kolonię (apoikię) – Tarent. Meseńczycy pozostali na swojej ziemi jako uprawiający ją chłopi, oddając Spartanom połowę plonów. W 660 p.n.e. Messenia zbuntowała się przeciw Spartanom, początkując II wojnę meseńską. Dzięki zastosowaniu falangi Spartanom udało się rozbić powstanie w 640 p.n.e. W roku 550 p.n.e. Spartanie założyli Związek Peloponeski, który obejmował sporo polis w południowej Grecji.


Starożytny, spartański teatr z Tajgetem w tle.
Za twórcę Sparty jako bytu politycznego uważa się prawodawcę Likurga. Nie wiadomo, czy jest on postacią historyczną, bowiem już w czasach starożytnych uchodził za postać niemal mityczną. Żywot Likurga pióra Plutarcha gromadzi krótki tekst traktujący o ustroju Sparty. Jest to tak zwana znaczna Rhetra napisana w dialekcie doryckim. Likurg miał jakoby otrzymać owe prawa od wyroczni delfijskiej, co pokaźnie podnosiło ich prestiż. Prawa Likurga miały zakończyć okres walk i niepokojów w Sparcie (około VIII w. P.n.e.).
Na czele spartańskiego państwa stało dwóch dziedzicznych królów (archagetai) z dynastii Agiadów i Eurypontydów, którzy spełniali funkcję dowódców armii i pełnili pewne obowiązki natury religijnej, ale mimo to nie mieli znacznej władzy. Zgromadzenie wojowników (apella), obywateli spartańskich, miało formalnie najwyższą władzę w państwie. W praktyce decyzje były podejmowane pod wpływem królów lub Rady Starszych, czyli geruzji, która liczyła 30 członków (w tym dwóch królów). Do geruzji powoływano szanowanych obywateli, którzy mieli ukończone 60 lat. Geruzja miała wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej. Społeczeństwo spartańskie podzielone było na trzy fyle: Hylleis, Dymanes oraz Pamphyloi, które wedle wszystkiego prawdopodobieństwa dzieliły się na fratrie.
Najważniejszymi urzędnikami byli eforowie, w liczbie pięciu, którzy pełnili urząd kolegialnie. Eforowie byli wybierani spośród wszystkich obywateli polis i mogli kontrolować choćby samych królów.
Spartanie samych siebie nazywali homoioi – równi, jednakowi. Rodowici Spartanie – pełnoprawni obywatele, którzy zresztą stanowili mniejszość ludności państwa (u szczytu potęgi, ok. 400 r. P.n.e., było ich 25 tysięcy wobec pół miliona niewolników[konieczne źródło]), zajmowali się w sporej części szkoleniem wojskowym i przygotowaniem do prowadzenia wojen. Od siódmego roku życia spartańskich chłopców poddawano rygorystycznym ćwiczeniom fizycznym i wojskowym (agoge), które miały z nich uczynić wybornych wojowników (hoplitów). Spartanie nie mieszkali w swoich posiadłościach ziemskich, lecz wiedli wspólnotowe życie w mieście Sparta, gdzie toczyło się życie polityczne i wojskowe. Istotnym elementem życia Spartiaty były wspólne posiłki – syssitia.
W wyniku dużej reformy rolnej (wprowadzenie przypisywane Likurgowi) ziemia należąca do Sparty została podzielona na 9 000 działek (kleroj). Następnie ziemię przekazywano Spartiatom wraz z przypisanymi do niej helotami, którzy zajmowali się uprawą roli jakkolwiek byli pozbawieni praw obywatelskich i osobiście poddani Spartiatom. W zamian razem z całą rodziną mieli być w stałym pogotowiu bojowym.
W wojnach perskich na początku V w. P.n.e. Sparta (miasto o pow. 300 ha i 8 tys. Mieszkańców) była połączona sojuszem z Atenami (zob. Termopile). W połowie stulecia doszło jednak do konfliktu pomiędzy tymi najsilniejszymi greckimi polis. Wojnę tę, zwaną peloponeską wygrała Sparta, dzięki czemu zdobyła hegemonię w Helladzie. Zarówno Ateny jak i Sparta na przemian były opłacane przez Persję. Sparta utraciła hegemonię na rzecz Teb w 371 p.n.e. W następnych latach znaczenie Sparty malało. Głównym powodem był spadek liczby obywateli w wyniku wojen, poprzez co Sparta nie mogła wystawić tak silnej armii jak dawniej. W 146 p.n.e., podobnie jak cała Grecja, weszła w skład imperium Rzymskiego.
Państwem spartańskim zachwycała się oligarchia ateńska i filozofowie z Platonem na czele. Zniewalała ich prostota życia, jasność prawa, a także wysokie morale społeczeństwa mające swój wyraz w poświęceniu się kompletnie ideałowi wielkości Sparty. Do dziś jej historia jest tradycyjnym w swojej oryginalności wycinkiem historii Hellady.1"

1- Sparta [online]. Wikipedia: wolna encyklopedia, 2014-01-12 22:16Z [dostęp: 2014-03-22 20:20Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sparta&oldid=

Więcej info

Zdjęcia Peleryna z filmu 300 spartan repliki broni (ws881001) marki Płatnerze

Opinie i recenzje

Brak opini dla Peleryna z filmu 300 spartan repliki broni (ws881001) marki Płatnerze. Sprawdź na stronie sklepu ALEPREZENT.COM.PL.

Instrukcje (online i PDF)

Brak instrukcji dla Peleryna z filmu 300 spartan repliki broni (ws881001) marki Płatnerze. Sprawdź na stronie sklepu ALEPREZENT.COM.PL.

Zobacz podobne produkty

Producent: PŁATNERZE (WS881001) Materiał: wysokiej jakości gruba bawełna Długość kompletna: 177 cm "Sparta (gr. Σπάρτη Spártē, Λακεδαίμων Lakedaímōn, Lacedemon) – starożytne miasto oraz...

Już od 579,00 PLN

Produkty najpopularniejsze w kategorii Gry figurkowe i bitewne

FIGURKA PIEKARZ - Guilermo Forchino marka: Forchino(FO85539) Materiał: poliżywica, wosk natomiast części ciała oraz ubrania zrobione są z delikatnych, barwnych papier-mache artykuł posiada...

Już od 1 050,00 PLN

Zawartość zestawu:Instrukcja składania, Model GUNPLA,typ artykułu:Figurki (sztuka),Materiał wykonania:Plastik,Kolor główny:Niebieski,Waga:Brak informacji,Wysokość:130 mm,Przedział wiekowy:Od 9...

Już od 99,99 PLN

prezentujemy Państwu starannie odwzorowaną miniaturę demonstrującą samuraja rodu Sanada w zbroi z kataną. W tle, a także na faldze widoczny jest herb (MON) rodu Sanada.Model w pełni odzwierciedla...

Już od 115,00 PLN

prezentujemy Państwu dokładnie odwzorowaną miniaturę pokazującą samuraja w zbroi z kataną. Dobrze widoczny jest herb (MON) rodowy.Model w pełni odzwierciedla wzory historyczne (precyzyjna kopia...

Już od 115,00 PLN

demonstrujemy Państwu starannie odwzorowaną miniaturę przedstawiającą samuraja w zbroi z kataną. Dobrze widoczny jest herb (MON) rodowy.Model w pełni odzwierciedla wzory historyczne (skrupulatna...

Już od 115,00 PLN

FIGURKA DENTYSTKA- Guilermo Forchino producent: Forchino(FO85534) Materiał: poliżywica, wosk natomiast części ciała, a także ubrania zrobione są z finezyjnych, barwnych papier-mache produkt ma...

Już od 925,00 PLN

FIGURKA EMERYT - Guilermo Forchino firma: Forchino(FO85540) Materiał: poliżywica, wosk natomiast części ciała i ubrania zrobione są z finezyjnych, kolorowych papier-mache produkt ma sygnaturę...

Już od 1 050,00 PLN

ukazujemy Państwu dokładnie odwzorowaną miniaturę pokazującą samuraja rodu Maeda w zbroi z kataną. Korzystnie widoczny jest herb (MON) rodu Maeda.Model w pełni odzwierciedla wzory historyczne...

Już od 179,00 PLN

pokazujemy Państwu skrupulatnie odwzorowaną miniaturę demonstrującą samuraja rodu Maeda w zbroi z kataną. Korzystnie widoczny jest herb (MON) rodu Maeda.Model w pełni odzwierciedla wzory...

Już od 115,00 PLN

demonstrujemy Państwu precyzyjnie odwzorowaną miniaturę przedstawiającą samuraja w zbroi z kataną. Prawidłowo widoczny jest herb (MON) rodowy.Model w pełni odzwierciedla wzory historyczne (dokładna...

Już od 115,00 PLN
}